Menu


OVER VOLCKAERT

Volckaert is een organisatie voor ouderenzorg met drie locaties in Oosterhout en twee in Dongen.
Er wonen 590 cliënten bij Volckaert. Daarnaast zijn er circa 370 extramurale cliënten en
heeft de organisatie ongeveer 870 medewerkers.Koploper

Volckaert is één van de koplopers in het landelijke programma ‘Waardigheid en trots’. Sinds 2012 zet Volckaert in op een verandering van cultuur- en organisatie waar de cliëntvraag leidend is en regie en eigenaarschap van de cliënt behouden blijft. Waar Volckaert naar toe wil reizen is helder: In 2017 zijn de cliënten eigenaar over hun zorgleefplan, een jaar later werken medewerkers in zelforganiserende teams.Eigenaarschap


De missie is cliënten in staat te blijven stellen om hun leven invulling te geven naar eigen wensen en behoeften. Dit vanuit de visie dat de cliënt eigenaar is van zijn eigen leven. Samen met zijn naasten en vrijwilligers richt hij/zij zijn leven in naar eigen behoefte. Daar waar nodig ondesteund door de medewerkers van Volckaert. 


Onze kernwaarden:Eigen verantwoordelijkheid: je krijgt de ruimte om zelf beslissingen te nemen. Hierbij staat het stimuleren van de cliënt centraal.Pro-activiteit: Hiermee wordt het anticiperen op verwachte ontwikkelingen en veranderingen bedoeld en het aanpassen aan de individuele wensen en behoeften van de cliënt.Professionaliteit: Professioneel handelen is de basishouding voor medewerkers, waarbij de cliëntvraag en reflectie op eigen handelen centraal staan. De achterliggende gedachte is dat onnodige inzet van professionele hulp leidt tot verlies van regie en vitaliteit en daarmee het welbevinden van onze cliënten. Zorg en diensten hebben primair tot doel de eigen regie te ondersteunen. 
WERKEN EN LEREN BIJ VOLCKAERT
Volckaert richt zich op ouderenzorg en heeft drie locaties in Oosterhout en een grote locatie plus een hospice in Dongen. Iedere locatie heeft een eigen karakter. Volgens de visie van Volckaert zijn de cliënten zelf eigenaar van hun zorgleefplan en zijn alle teams eind 2017 zelforganiserend. Vanwege deze visie is Volckaert door het ministerie van VWS aangewezen als één van de koplopers in de ouderenzorg. Daar zijn we trots op!Werken bij Volckaert betekent werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Volckaert heeft diverse opleidingsmogelijkheden om je verder te kunnen ontwikkelen zoals vakinhoudelijke opleidingen, maar ook ondersteuning bij persoonlijke groei en loopbaaninvulling.